DOPŁATY

Link do informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/